Sayfalar Arasında Girişimcilik

Entrepreneurship in Action

Mary Coulter

Prentice Hall

 

Table of Contents

1. Entrepreneurs and Entrepreneurship.

2. The Context of Entrepreneurship.

3. Researching the Venture's Feasibility.

4. Planning the Venture.

5. Organizing the Venture.

6. Launching the Venture.

7. Managing Processes.

8. Managing People.

9. Managing Growth and Other Entrepreneurial Challenges.

Appendix.

Websites for Entrepreneurs.

Additional Entrepreneurship in Action Cases.

 


Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management

Thomas W Zimmerer / Norman M Scarborough / Doug Wilson

Pearson Education

 

Section I.  The Challenge of Entrepreneurship 

1.   The Foundations of Entrepreneurship

2.   Inside the Entrepreneurial Mind: From Ideas to Reality

 

Section II.  Building the Business Plan: Beginning Considerations

3.   Designing a Competitive Business Model and Building a Solid Strategic Plan

4.   Conducting a Feasibility Analysis and Crafting a Winning Business Plan

5.   Forms of Business Ownership

6.   Franchising and the Entrepreneur

7.   Buying an Existing Business 

 

Section III.  Building the Business Plan: Marketing and Financial Considerations

8.   Building a Powerful Marketing Plan

9.   E-Commerce and the Entrepreneur                                                                

10.       Pricing Strategies

11.       Creating a Successful Financial Plan 

12.       Managing Cash Flow

 

Section IV.  Putting the Business Plan to Work: Sources of Funds

13.       Sources of Financing: Debt and Equity

14.       Choosing the Right Location

15.       Global Aspects of Entrepreneurship

16.       Building a New Venture Team and Planning for the Next Generation

 


Innovation and Entrepreneurship

Peter F. Drucker 

Harper Paperbacks

 

'On bookshelves crowded with books on management principles and practice and promising success and profit to their purchasers, this book stands head and shoulders above the rest.'
The Accountant's Magazine
'Destined to become a best-seller.'
CBI News
'Drucker now adds Innovation and Entrepreneurship to the remarkable series of books about management that he has been writing since 1939. Any book by Drucker is rewarding, and it is impossible to read the man without learning a lot'.
Fortune
--This text refers to an alternate Paperback edition.

 


Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru

 J.G. Hans Wissema

Özyeğin Üniversitesi Yayınları

 

"Her çağ hakkettiği üniversiteye sahip olur. Bu yeni çağın Üçüncü Kuşak Üniversiteye gereksinimi vardır" diyen Prof. Wissema, Üçüncü Kuşak Üniversiteyi şöyle tanımlıyor: "Üçüncü Kuşak Üniversiteler yarattıkları bilginin kullanımının ve ticari etkinlik haline getirilmesinin etkin bir biçimde peşinde olurlar ve bunu kendileri için, bilimsel araştırma ve eğitimle eşit önemde üçüncü bir hedef sayarlar."

Üniversiteler köklü bir değişime uğruyorlar; Napolyon döneminden sonra ortaya çıkan bilim temelli üniversitelerden Üçüncü Kuşak Üniversite, kısaca 3KÜ, diyebileceğimiz üniversitelere doğru yol alıyorlar.

Geçmişte üniversitelerin yeni gelişmelere ayak uydurmak için, fakültelerine yükselişe geçen bilimsel konularla ilgilenen üyeler almak gibi bir alışkanlıkları vardı. Ancak günümüzdeki gelişmeler, üniversitelerin bünyelerine teknoloji transferini gerçekleştirecek bir bölüm veya teknoöncüler için kuluçka merkezleri eklemekten öte yeni bakış açıları ve paradigmalar geliştirmelerini zorunlu kılıyor.

3KÜ hem kaçınılmaz hem de caziptir. Kaçınılmazdır, çünkü 2KÜ modelini yıkıma uğratan eğilimler görmezden gelinemez.

 


Girişimcinin El Kitabı

Guy Kawasaki
MediaCat Kitapları

 

Sermaye oluşturmaktan doğru insanların işe alınmasında,konumlanmadan bir marka yaratmaya,yönetim kurulunu yönetmekten çevrenin genişletilmesine kadar bu kitap bir girişimcilik sanat rehberi olacaktır. BU KİTAP KİMLER İÇİN? -Geleceğin büyük şirketlerini garajlarda yaratan delikanlılarla genç kızlar için. -Kurumsal şirketlerde çalışıp da yepyeni ürün ve hizmetleri piyasaya süren yürekli ruhlar için. -Okullar, vakıflar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kuranlar için

 


Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kobi'ler

M. Tamer Müftüoğlu

Turhan Kitabevi

 

Kitabın Bölüm Başlıkları:

· Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Nitel ve Nicel Özellikleri

· Küçük ve Orta Ölçekli, İşletmelerin Tanımı

· Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Darboğazlar ve Çıkış Yolları

· Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Güçlendirilmesi İçin Ne Yapmalı?

· Örnek Olaylar, Şekiller, Tablolar

 


Nasıl Girişimci Olunur?

M. Tamer Müftüoğlu

Necla Haliloğlu

Turhan Kitabevi

 

Kitapta klasik açıklamalar dışında aşağıdaki bölümlere de yer verilmiştir: Hedefler: Bölümde açıklanan konular ve egzersiz ve örnekler, bu hedeflere odaklandırılmıştır.Örnekler: Gerçek veya gerçeğe yakın durumları içeren örnekler, konular arasına yerleştirilmiştir. Bu örnekler, bölüm içinde anlatılan konuların uygulamadaki geçerliliğini kanıtlayıcı niteliktedir. Egzersizler: Egzersizler öğrencilerin, edindikleri bilgileri uygulayarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek üzere hazırlanmıştır. Böylece öğrencilerin, pratik hayatta karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Okuma Parçaları: Okuma parçası bölümünde, başarılı girişimci profilleri ve gazete ve dergilerden seçilmiş yazılar kullanılmıştır. Okuma parçalarının sonuna eklenen sorularla, bu bölümlere egzersiz niteliği kazandırılmıştır.İşletme sırları: Bu bölümde, küçük işletme yönetiminde başarılı olabilmek için dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgiler, girişimci adaylarına iş planı hazırlama aşamasında yol gösterici ipuçları niteliğindedir. Ayrıca, kurulu işletme sahibi girişimcilerin yararlanacağı bir kaynak oluşturmaktadır.Güzel sözler: Her bölümde işlenen konuyu çağrıştıran güzel sözlere yer verilmiştir. Öğrenciyi düşünmeye sevk edebilmek için her sözün altına, yazarların bu sözleri destekleyen veya karşı görüş bildiren düşünceleri eklenmiştir. Yazarın Notu (YN) ibaresiyle belirtilen bu düşünceler ve güzel sözler de birer egzersiz (hatta soru) kaynağı oluşturmaktadır.


 GİRİŞİMCİLİK ve GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

İş Ahlakı Derneği Yayınları

 

Dünyada ekonomik ve kültürel gelişmenin öncüleri, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, yenilik yapmasını bilen girişimcilerdir. Girişimciler ürün, hizmet ve bilgi akışında, sınırların önemini yitirdiği yüzyılın yeni fatihleridir. Girişimciler sınırsız dünyanın en etkili ve en güçlü ordularıdır. Onlar toplumları silahlarıyla değil, ürün ve hizmetleriyle değiştirirler. Girişimcilerin gücü, mükemmeli arama yolunda, gelen günlerini, geçen günlerinden daha verimli kılmalarından kaynaklanır. Girişimci hayatın uyum ve düzenindeki şiirin coşkusunu üretime yansıtabilendir. Girişimci kültür ve ekonomiyi bir paranın iki yüzü gibi birbirinden ayırmaz.

Kitabı indirmek için tıklayınız

 


 ADIM ADIM GİRİŞİMCİLİK

Rachelle Thackray
ELİPS KİTAP

* Başlangı fikirleri
* Büyüme ve Genişleme
* Ofis Kurma
* Ortaklık Oluşturma
* Zorlukları Yenme

Her girişimci, bu başarılı insanların şu anda bildiklerini bilmek ister. Adım Adım Girişimcilik'te yer alan tavsiyelerle ve ilerlemenizi değerlendirmek için hazırlanmış sorularla, işe bir adım önde başlayabilirsiniz...

 


 GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU

Michael E. Gerber
SİSTEM YAYINCILIK

Problem işiniz değil; hiçbir zaman da olmadı. Problem sizsiniz! Her zaman sizdiniz ve daima siz olacaksınız. Ta ki siz değişinceye; asıl ürününüz satmakta olduğunuz mal değil, işletmenizin kendisi olana kadar.Sİ

 


İNOVASYON

Tina L. Seelig
KURALDIŞI YAYINLARI

Büyük düşünebilmek!
Beş dolarlık yatırımla iki saatte kaç dolar kazanabilirsiniz?
Bir adet atacın değerini artırarak bir yılın sonunda hayalinizdeki eve sahip olabilir misiniz?
Boşlukları görüp, nasıl doldurabilir ve yepyeni bir iş yaratabilirsiniz?
İnsanlar ikiye ayrılır:
Birilerinin kendisine imkân vermesini bekleyenler; en imkânsız görünen durumda bile olanakları görebilenler.
Günümüzde dünyanın en başarılı şirketleri (kapitali olmayan) yaratıcı insanlar tarafından kuruluyor.
Stanford Üniversitesi’nin en yaratıcı, ilham verici ve öğrencileri tarafından çok sevilen eğitimcilerinden biri olan Girişimcilik Bölümü Başkanı Tina Seelig, öğrencilerine okul dünyasından profesyonel dünyaya geçiş sürecinde gerekli somut becerileri kazandıran uygulamaları sizlerle paylaşıyor.
Kitapta, beklentinin ötesine geçen deneyleri, ilham veren önerileri, şaşırtıcı örnekleri, varsayımlara meydan okuyan başarıları, ömür boyu yararlı olacak ders uygulamalarını bulacaksınız.
Eski kuralları aşan ve potansiyelimizi açığa çıkaran yeni bir düşünce modeliyle karşılaşacaksınız.
Herkesin yaptığı yanlışlara düşmeden amaçlarınızı gerçekleş-tirebilirsiniz.
İster geleceğin girişimcisi, ister yılların başarılı girişimcisi olun, yenilikçi düşünceler içeren bu kitap sizin içinizdeki yenilikçi düşüncelere kıvılcım olacaktır.

 


 OUTLIERS

(Çizginin Dışındakiler)
Malcolm Gladwell
MEDİACAT KİTAPLARI

Bazı insanlar neden başkalarından daha başarılı olur?

Başarılı insanların zeki ve hırslı oldukları söylenir. Outliers’ta Malcolm Gladwell başarının gerçek hikayesinin bundan çok farklı olduğunu ve bazı insanların neden başarılı olduğunu anlamak için, bunların çevrelerine daha dikkatli bakmamız gerektiğini iddia ediyor. Mesela aileleri, doğum yerleri ve hatta doğum tarihlerine. Başarının hikayesi başta göründüğünden daha karmaşık ve çok daha ilgi çekici.

Outliers, Beatles ve Bill Gates’in ortak yanlarının ne olduğunu, Asyalıların matematikteki olağanüstü başarısının sırrını, star sporcuların bilinmeyen avantajlarını, tüm New Yorklu avukatların özgeçmişlerinin neden aynı olduğunu ve dünyanın en zeki adamının neden adını bile duymadığınızı açıklıyor. Bunların hepsi de nesiller, aile, kültür ve sınıf açılarından açıklanıyor.

Malcolm Gladwell ABD’de aylarca 1 numarada kalan Tipping Point ve Blink kitaplarının yazarı. Gladwell’in yeni çok satan kitabıysa Outliers. Gladwell’in The New Yorker gazetesinde sürekli yazdığı bir köşesi var. Ondan önceyse Washington Post’ta muhabir olarak çalışıyordu.

 


 Aile İşletmeleri: Yönetim Devri ve İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş

İş Ahlakı Derneği Yayınları

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, işletmelerin büyük çoğunluğunu aile işletmeleri oluşturmaktadır. Türkiye’de de aile işletmelerinin payı büyüktür. Bu yüzden aile işletmelerinin sosyal ve ekonomik hayatta son derece önemli bir yere sahip olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Küreselleşmeyle birlikte özellikle son yarım asırda rekabetin artması, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi yönetim konularının önemini artırmış ve aile işletmeleri konusu, yönetim konuları içerisindeki en önemli hususlardan birisi haline gelmiştir. Konuyla ilgili kitaplar, makaleler yazılmış, aile işletmeleri enstitüleri ve araştırma merkezleri kurulmuştur.

İGİAD Yayınları arasında ikinci baskısı yapılan Aile İşletmeleri: Yönetim Devri ve İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi adlı çalışma aile işletmelerini geniş çaplı bir biçimde ele almaktadır. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından kaleme alınan bu eserde, ana konu, yönetim devri ve ikinci kuşağın yetiştirilmesi ve işletme yönetimine hazırlanmasıdır. Kitapta aile işletmelerinin daha iyi anlaşılması için girişimcilik ve KOBİ’ler konularına da geniş yer verilmiştir. Kitabın ana konusu içerisinde yer alan ikinci kuşağın yetiştirilmesi, varislerin seçimi ve eğitilmesi konuları da aile işletmelerinin ömürlerinin uzun ömürlü olması için önemlidir.


Kitap yedi bölümden oluşuyor. Birinci bölümde girişimcilik kavramı, girişimciliğin gelişimi, girişimcilik kültürü v.b. konular ele alınmaktadır. İkinci bölümde KOBİ’ler üzerinde detaylı bir şekilde durulmuş, KOBİ kavramının tanımı, KOBİ’lerin ekonomideki yeri ve önemi, KOBİ’lerin özellikleri ve KOBİ’lerin sorunları incelenmiştir. Bir sistem olarak aile işletmeleri kitabın üçüncü bölümünde analiz edilmiştir. Bu bölümde öncelikle işletme ve aile sistemleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde aile işletmeleri hakkında tanıtıcı bilgiler ve bu işletmelerin Dünyadaki ve Türkiye’deki konumuna da yer verilmiştir. Kitabın dördüncü bölümünde, aile işletmelerinin yönetimi konusunu irdelemiş, aile işletmelerinin yönetimi, yönetimde karşılaşılan sorunlar, stratejik yönetim ve profesyonelleşme alt başlıkları yer almıştır. Yönetim devrinin ele alındığı beşinci bölümde aile işletmelerinin geleceği, aile anayasası, yönetim organları, yönetim devri ve sürecine değinilmiştir. Altıncı bölümde gelecekte gerekli olacak yöneticilik becerilerinin belirlenmesi üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde yedekleme planlaması kavramı ve aşamaları, gelecekte yönetim görevlerini etkileyecek faktörler ve bu faktörlere bağlı olarak gelecekte önemli olacak liderlik ve yöneticilik özellikleri incelenmektedir. Yedinci bölümde varislerin/ikinci kuşağın seçimi ve yetiştirilmesi konuları ele alınmıştır. Son bölümde diğer bölümlerde olduğu gibi uygulama örnekleriyle sona ermektedir.

Kitapta, ayrıca dünyanın birçok ülkesinde uygulanmış Aile İşletmesi araştırması sonuçlarına da yer verilmiştir. Bu araştırmada yönetim devrinden, aile işletmeleri sorunlarına kadar birçok konuyla ilgili çok sayıda soruya cevaplar aranmıştır.

Kitabı indirmek için tıklayınız

 


 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Coşkun Can AKTAN

İş Ahlakı Derneği Yayınları

 

İş Ahlakı ve girişimcilik alanlarında bir bilgi birikimi oluşturmak ve iş dünyasına kılavuzluk etmek amacıyla çeşitli kitaplar yayınlayan İGİAD, Prof. Dr. Coşkun Can Aktan’ın editörlüğünde hazırlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk adlı kitapla yayınlarını sürdürüyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk, herhangi bir organizasyonun hem iç hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı “ahlaki” ve “sorumlu” davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk denildiğinde, bundan genellikle bir işletmenin sürdürülebilir büyüme temel hedefine yönelik olarak doğayı ve çevreyi koruyacak önlemler alarak üretimde bulunması anlaşılmaktadır. Oysa bu, son derece eksik bir tanımlamadır. Bir işletmenin çevreye ve topluma karşı sorumlulukları yanı sıra, doğrudan ve/veya dolaylı ilişki içinde bulunduğu ve işletme kararlarından ciddi olarak etkilenebilecek tüm paydaşlara karşı sorumluluğu bulunmaktadır.

Kitabı indirmek için tıklayınız

 


Aile İşletmeleri: İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş

İş Ahlakı Derneği Yayınları

 

İGİAD bünyesinde uzunca bir süredir aile işletmeleri ve ikinci kuşak alanlarında yapılan çalışmaların çıktıları kitaplaştırıldı. Aile İşletmeleri: İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi adlı eser altı bölümden oluşuyor.

Kitabın ilk iki bölümü, okuyucunun aile işletmelerini daha doğru değerlendirebilmesine yardımcı olmak amacıyla, aile işletmeleri ile yakından ilişkili olan girişimcilik ve KOBİ mevzularına ayrılmıştır. Kitabın üçüncü ve dördüncü bölümleri aile işletmeleri sistemi ve yönetimi hakkında olup, yönetici adaylarının yetiştirilmesinin alt yapısını oluşturmaktadır. Kitabın son iki bölümünde ise yönetici adaylarının yetiştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Her bölümde kuramsal bilgiler yanında çok sayıda uygulama örneği ve istatistiksel bilgi verilerek konunun pekişmesi amaçlanmıştır. Bu kitabın öncelikli hedef kitlesi, aile işletmesi sahip ve yöneticileri ile geleceğin yönetici adaylarıdır. Dolayısıyla, bölümler ilgili konudaki istatistiksel bilgiler ve uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Kitabın uygulamacılara yönelik olma özelliği baskındır.

 

Kitabı indirmek için tıklayınız