Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik ve İş Geliştime (İŞL 449) Dersi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından Üniversite Seçmeli (ÜSEÇ) olarak açılacak bu derse "Kendi İşini Kurmak" isteyen girişimci öğrencilerimizi bekliyoruz. 

Her fakülteden ve her bölümden öğrencilerin katılabileceği bu derste girişimcilik kültürünün aşılanması hedeflenmektedir.  Dersin sonunda ise her öğrenci kendi iş planı uygulamasını geliştirerek bu konuda deneyim sahibi olacaktır.

Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci KOSGEB'in 15.000 TL Ödüllü İş Planı Yarışması'na katılmaya hak kazanacaktır.

 

Girişimcilik ve İş Geliştirme Sertifika Programı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi aşağıda belirtilen dört ana modülden oluşan toplam 60 (altmış) saatlik ders ve uygulamaları kapsar.
Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri,
Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan),
Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan),
Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek noktalar,
Bu programa %80 oranında katılan öğrencilere başarı sertifikaları verilir.  Ayrıca bir iş planı hazırlayarak kendi işlerini kurmaları halinde KOSGEB tarafından 100.000 TL'lik destek sağlanır.